#61 – Innovationsstrategi handlar om att bryta mönster

#61 – Innovationsstrategi handlar om att bryta mönster

Hur kan vi bryta oss loss från "business as usual" och göra något helt nytt? Johan och Kalle diskuterar strategi och innovation med hjälp av 3 Box-modellen, som är bekant för dig som trogen lyssnare. Modellen utgör en bra startpunkt för att förstå vad vi bör fortsätta förbättra, hur vi kan utforska och skapa framtiden samt vad som saktar ner oss.