Att lyckas i projekt präglade av osäkerhet – 3 insikter från erfarna ledaren

Att lyckas i projekt präglade av osäkerhet – 3 insikter från erfarna ledaren

Vad krävs för att en grupp ska lyckas med ett projekt präglat av osäkerhet? Vi pratade med Mariah Ben Salem Dynehäll, vd på Drivhuset i Göteborg och med nära 20 års erfarenhet av att stötta verksamheter i osäkra processer. Mariah var full av värdefulla insikter om ledarskap och att driva grupper framåt genom osäkerhet – här följer 3 av flera tänkvärda insikter du kan ta med dig.

januari 2021Innovation

Texten nedan är ett smakprov från vår intervju med Mariah i Transformationspodden – här kan du lyssna på hela avsnittet (eller hitta Transformationspodden på Itunes, Spotify och andra poddplattformar). Vill du lära dig mer om ledarskap och innovation kan du också anmäla dig till vårt kostnadsfria seminarium som vi kör den 9 februari tillsammans med Tuff ledarskapsträning.

“1. Det går inte att ta bort osäkerheten. Har du den förväntningen så kommer du att bli besviken.”

Mariah talar klarspråk om en sanning vi också ser i alla utforskande processer vi driver hos kunder: Du kan inte planera bort osäkerhet. Besvara inte osäkerhet med mer planering, fler planer och processer, utan med rätt planering och rätt processer.

Här skiljer Mariah på osäkerhet i process och i innehåll, där projekt ska sträva efter att minimera processosäkerheten men däremot acceptera innehållsosäkerhet.

Vad är skillnaden mellan de två? Att processen ska vara säker handlar om saker som att alla vet vilka som ska träffas vilka datum, vad ni ska göra i de stora penseldragen (utforska, testa, utvärdera) och – vilket Mariah framförallt trycker på – att syftet med processen är supertydligt och väl förankrat i hela gruppen. ”Har du inte förankrat det kommer det finnas lika många versioner av syftet som det finns medlemmar i teamet,” säger Mariah. Vilket, naturligen, kommer att leda till oklarheter och konflikter längre fram.

Osäkerhet i innehåll, måste ni däremot acceptera. Det handlar om att det exakta resultatet i en osäker, utforskande process per definition inte går att förutse vid starten. Ibland vet man inte det exakta resultatet förrän processens sista dag. Det måste deltagarna vara förberedda på så att ingen känner sig vilsen under processen, menar Mariah.

Mer om hur du skapar säkerhet i processen, berättar Mariah om i avsnittet. Vidare till insikt 2:

“2. Att man har fått ett samverkansuppdrag betyder inte att man samarbetar.”

Ingår du ibland i projekt där ni samverkar mellan förvaltningar, myndigheter, kanske över gränsen mellan näringsliv och offentlig sektor? Stämpeln ”samverkan” är inte på något sätt en garant för samarbete, understryker Mariah. Snarare kan samverkanssituationer bli grogrund för konflikter eftersom alla de som ska samverka ofta kommer in i projektet med olika förväntningar. Ni måste hitta konfliktytorna innan ni blir osams.

Här måste det psykologiska kontraktet, där ni pratar om hur ni ska samarbeta, diskuteras på en ytterst konkret nivå, menar Mariah. I ett projekt präglat av osäkerhet kommer ni att samarbeta med omvärlden och få in ny information, genom efterforskningar och användarintervjuer, exempelvis. Hur bestämmer ni hur ni hanterar ny information, som kanske går emot er hypotes? Hur hanterar ni rädslan att testa nya saker när det inte blir som tänkt? Hur bestämmer ni om och i vilken riktning ni ska svänga i projektet?

Prata om dessa saker innan, skriv ned dem, råder Mariah. Det kommer aldrig att bli tillräckligt konkret – men det är ”något att luta sig emot när det skiter sig”.

“3. När du blir attackerad behöver du någon som är din kräkpåse.”

Om du själv ska ansvara för att ta en grupp framåt, behöver du en kräkpåse, säger Mariah. Den bildliga kräkpåsen är en person som är din stöttepelare, som du kan prata med för att lufta känslor som det inte är nyttigt att du tar ut på gruppen. Vem går du till för att kunna zooma ut till ett helikopterperspektiv när situationen blir tuff? Om du själv inte leder men har en kollega som gör det – erbjud dig att vara kräkpåse, hur icke-glamouröst den än låter.

Mariah konstaterar utan omsvep det faktum att en ledare bör förvänta sig att få ta smällar och kritik när ett projekt möter omvärlden, osäkerhet uppstår och gruppens frustration manifesterar sig i olika former. ”Det bästa verktyget för en ledare i osäkerhet,” förklarar Mariah, ”är att förstå vad som händer, förbereda sig på att bli attackerad och veta vad man ska göra.”

Gosar du alltför ofta in dig i en strukturell snuttefilt?

Mariah delar i avsnittet med sig av berättelser om ”strukturella snuttefiltar” och många andra målande bilder som du garanterat kommer att känna igen dig i och kunna ta lärdom av. Bland annat berättar hon om:

  • skillnaden mellan målstyrande och målsökande projekt
  • hur ledare kan agera i de 4 faser ett gruppsamarbete går igenom
  • hur du tar en grupp från ineffektiv bekvämlighet till den optimala zonen för utveckling.

Lyssna på avsnittet nedan eller via Spotify, Itunes och andra plattformar där poddar finns:

 
ATT FÅ INNOVATION ATT HÄNDA 〜

Seminarium om ledarskap & innovation

Om du är intresserad av kombinationen ledarskap + innovation, är det väl spenderad tid att titta på vårt digitala, kostnadsfria seminarium "Att få innovation att hända" den 9 februari. Vi arrangerar seminariet tillsammans med Tuff ledarskapsträning, en repris utifrån efterfrågan och stark feedback från tidigare deltagare.