Kalle Jegers · kalle@hellofuture.se

Saknar ni förutättningarna för innovation?

Ledningens jobb är att skapa rätt förutsättningar för innovation. Men hur?

Ta hjälp av oss för att bygga upp den systematik och det innehåll som behöver finnas på plats, med stöd i ISO 56 000, men anpassat efter vad som behövs och fungerar hos er.

Kontakta oss

Case

Kungsbacka kommun tar ut riktningen

Kungsbacka kommun har skapat en visuell berättelse som visar riktningen för innovations­arbetet.

Till caset
Case

Helsingborgs stad tar tag i sina rädslor

Helsingborgs stad gjorde en workshop med oss för att utmana sina rädslor med hjälp av övningar och metodkort.

Till caset
Aktivitet

Verksamhets­analys

3 halvdagar som guidar dig och din lednings­grupp i att skapa tydlighet och action i utvecklings­arbetet utifrån 3box-modellen.

Till erbjudandet

ISO 56000

#92 – Tre år med ISO 56000 – nycklarna till innovationssystemet

#102 – En vision som fungerar, enligt ISO 56000

Lindrar ISO-standarden för innovation dina frustrationer i förändringsarbete?

Framsyn

#102 – En vision som fungerar, enligt ISO 56000

3 box-modellen

#2 – Tre lådor för att skilja på verksamhets­utveckling och innovation

Bitesize: 3 Box-modellen

Video: 3-boxmodellen på Innovationsveckan

Kultur

#29 – Kultur & hur du arbetar med den

Acceptera att alla kan vara väldigt olika motiverade till innovationsarbete.

#79 – Psykologisk säkerhet – avgörande för er innovationsförmåga

Mer om att leda innovation

Det är samtalet som leder till förändring, inte en workshop

Innovationsledarens ofrivilliga roll som lobbyist

#107 Gå från trend till innovation med strategisk framsyn

Er strategi och ert innovationsarbete måste sitta ihop – gör de det?

Ursäkta en dum fråga

#103 – Att tampas med innovationströtthet i organisationen

Har vi skapat ett narrativ runt innovation som filtrerar bort empati?

Acceptera att alla kan vara väldigt olika motiverade till innovationsarbete.

#102 – En vision som fungerar, enligt ISO 56000

Det är svårt att bygga sin framtid när nuet kräver alla resurser

#101 – Att blicka framåt – tips för en fokuserad framtid

#98 – Från trendspaning till en levande & agerbar framtid

Med rätt metodik kan ni göra AI användbart för er

#96 Innovationsledarna – ett samtal med Magnus Karlsson

#95 – Allt du skulle vilja veta om innovation, men varit för skraj att fråga om (2023)

#93 – Så leder Kungsbacka kommun från framtiden

#92 – Tre år med ISO 56000 – nycklarna till innovationssystemet

Lindrar ISO-standarden för innovation dina frustrationer i förändringsarbete?

#87 – Berättelser som innovations­verktyg

#84 – 9 ½ tankar om att leda möten & workshops

#81 – Hantera era rädslor för att möjliggöra innovation

#79 – Psykologisk säkerhet – avgörande för er innovationsförmåga

#76 – Portföljhantering för innovation – så jobbar ni för att lyckas

#75 – Hur den platta organisationen frigör innovationskraft

#73 – Allt du skulle vilja veta om innovation, men varit för skraj att fråga om

#69 Sobona och Hello Future skapar en digital kokbok för innovationsarbete

#67 – Innovation som gräsrotsrörelse på Naturvårdsverket

#66 – Expectations vs Reality

#65 – Hur kan Polisen bli mer innovativa?

#64 – Innovationsledning i praktiken

#62 – Så spanar Vinnova mot framtiden

#61 – Innovationsstrategi handlar om att bryta mönster

#60 – Din organisation behöver innovationsledare

#57 – Kan mindre resurser ge mer innovation? Så jobbar Malmö Civic Lab

#56 Få distansarbetet att funka – insikter från Remote Lab

#55 – Nå era innovationsmål med metodisk portföljhantering

Introduktion till innovations­standarden ISO56000

#39 – Har din organisation dold innovations­potential?

#38 – Storytelling som samarbetsverktyg

#34 – Att leda i osäkerhet

#21 – Att skapa en framtid börjar med att glömma det förflutna

#20 – Kommunikationens roll i en digital transformation

#7 – Ledarskap i innovation

#3 Fem hörnstenar för digital transformation

#2 – Tre lådor för att skilja på verksamhets­utveckling och innovation

Verksamhetsutveckling och innovation – här är modellen som visar skillnaden