#65 – Hur kan Polisen bli mer innovativa?

#65 – Hur kan Polisen bli mer innovativa?

Transformationspodden gästas denna vecka av Erik Bakkman, polismästare i Östersund. Erik berättar om initiativ som görs inom Polisen, både strategiska och operativa, för att på sikt kunna bygga upp ett systematiskt innovationsarbete. Polismyndigheten har ett viktigt samhällsuppdrag som påverkas i hög grad av de trender och snabba förändringar som sker på nationell som global nivå, något som ständigt tvingar organisationen att tänka nytt. Men hur skapas systematik i förändringsarbetet och ett ledarskap som främjar innovation?