Tjänstedesign

Tjänstedesign är ett arbetssätt som passar bra för dig som vill bygga och vidareutveckla tjänster med användaren i fokus. Arbetssättet som det ser ut idag började växa fram under 90-talets senare del, i takt med att digitaliseringen accelererade och användarvänlighet blev en tydligare konkurrensfördel. Under åren har tjänstedesign-fältet samlat metoder, processer och verktyg som är anpassade för att adressera de utmaningar och möjligheter som vårt digitaliserade samhälle har skapat. I dag är det en självklarhet för duktiga tjänsteutvecklare att använda tjänstedesign för att klara av att möta användarnas nya krav. 

Effekterna av lyckad tjänstedesign är fler än att bara locka nya användare. Varje användare blir inte bara lättare att behålla, utan även mer lönsam samtidigt som hela verksamhetens effektivitet ökar. 

Kolla in vår populära onlinekurs i tjänstedesign.

Lär dig mer om begreppet och metodiken i vår djuplodande artikel.

#94 – Fyra kommunbolag i en agil process – så lyckades Renhållningsappen

#86 – Pernilla Glaser om komplexitet och flum i innovationsarbetet

#64 – Innovationsledning i praktiken

Onlinekurs i tjänstedesign

Digitala innovationssprintar – ett stresstest av vår egen företagskultur

#26 – Att jobba som tjänstedesigner i offentlig verksamhet

#23 – Tjänstedesign i offentlig sektor – vad säger forskningen?

#8 – Designmetodik hos Tillväxtverket

Vad är tjänstedesign?

#6 – Idéfällan

#4 – Tjänstedesign och digitalisering – hur hänger de ihop?

Tjänstedesign – nyckeln till lyckad digitalisering

Innovations­sprint: Därför är den glödhet

Därför vill ingen använda din digitala tjänst