Introduktion till innovations­standarden ISO56000
innovation

Introduktion till innovations­standarden ISO56000

I den här videon ger Hello Futures Leif Rehnström en överblick av det viktigaste i den nya innovationsstandarden. Målet med standarden är att guida organisationer till ett mer systematiskt förhållningssätt när det kommer till just innovation. Standarden finns att köpa här och består av 13 dokument: https://www.sis.se/en/produkter/standardization/vocabularies/services/iso-560002020/